فروشگاه

لایسنس(کلید فعال سازی) پاناسونیک


تومان

در انبار موجود نمی باشد

می‌توانید ایمیل خود را وارد کنید تا از موجود شدن این محصول بصورت خودکار آگاه گردید.

توضیحات

:License (کلید فعال سازی) پاناسونیک

  لایسنس های پاناسونیک برای استفاده مفیدتر از سانترال پاناسونیک Panasonic برای سیستمهای سری  TDE / NCP /NS

مدل

توضیحات

TDE100

TDE200

TDE600

NCP500

NCP1000

Panasonic License  –  Panasonic LIC

باناسونيك  باناسونیک   لایسنس پاناسونیک  لایسنس باناسونيك

کارتهای مورد نیاز جهت فعال کردن لایسنس (کلید فعال سازی) روی دستگاه

DSP cards

پاناسونیک  License  –  پاناسونیک  LIC

  KX-TDE0110

خرید آنلاین

  کارت DSP برای سری NCP / TDE

 16-Channel VoIP DSP Card (4 Channel IP Trunk activation keys and 8 channel IP Proprietary Telephone activation keys preinstalled.)

  KX-TDE0111

خرید آنلاین

  کارت DSP برای سری NCP / TDE

 64-Channel VoIP DSP Card (16 Channel IP Trunk activation keys and 32 channel IP Proprietary Telephone activation keys preinstalled.)

  KX-NCP1104

خرید آنلاین

  کارت DSP برای سری NCP

4-Channel VoIP DSP Card (A 4-Channel IP Trunk activation key and an 8 channel IP Proprietary Telephone activation key preinstalled.)

Panasonic لایسنس –  Panasonic LIC لایسنس

لایسنس های (کلید فعال سازی) ارتباط بین دو دستگاه                                                                                                                                                                                       IP Trunk Activation Key   

                                                                       

  KX-NCS4104

خرید آنلاین

لایسنس چهار کاناله ارتباط بین دو دستگاه

          

          

         

 4-Channel IP Trunk Activation Key

  KX-NCS4102

خرید آنلاین

لایسنس دو کاناله ارتباط بین دو دستگاه

 2-Channel IP Trunk Activation Key

  KX-NCS3104

خرید آنلاین

لایسنس چهار کاناله ارتباط بین دو دستگاه

 4-Channel IP Trunk Activation Key

  KX-NCS3102

خرید آنلاین

لایسنس دو کاناله ارتباط بین دو دستگاه

 2-Channel IP Trunk Activation Key

   لایسنس ژاپن –  لایسنس آمریکا

لایسنس های (کلید فعال سازی) گوشیهای اختصاصی آی پی  (IP)

IP proprietary Phone Activation Key

  KX-NCS4501

خرید آنلاین

لایسنس یک کاناله تلفن IP پاناسونیک

         

           

         

 1-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS4504

خرید آنلاین

  لایسنس چهار کاناله تلفن IP پاناسونیک

 4-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS4508

خرید آنلاین

 لایسنس هشت کاناله تلفن IP پاناسونیک

 8-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS4516

خرید آنلاین

  لایسنس شانزده کاناله تلفن IP پاناسونیک

 16-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS3501

خرید آنلاین

  لایسنس یک کاناله تلفن IP پاناسونیک

 1-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS3504

خرید آنلاین

  لایسنس چهار کاناله تلفن IP پاناسونیک

 4-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS3508

خرید آنلاین

  لایسنس هشت کاناله تلفن IP پاناسونیک

 8-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS3516

خرید آنلاین

  لایسنس شانزده کاناله تلفن IP پاناسونیک

 16-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

لایسنس های تلفن نرم افزاری  /  گوشیهای اختصاصی آی پی 

IP Softphone / IP proprietary  Activation Key

  KX-NCS4201

خرید آنلاین

لایسنس یک کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک

          

          

         

 1-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS4204

خرید آنلاین

  لایسنس چهار کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک

 4-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS4208

خرید آنلاین

  لایسنس هشت کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک

 8-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS4216

خرید آنلاین

  لایسنس شانزده کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک

 16-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS3201

خرید آنلاین

  لایسنس یک کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک

 1-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS3204

خرید آنلاین

  لایسنس چهار کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک

 4-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS3208

خرید آنلاین

  لایسنس هشت کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک

 8-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS3216

خرید آنلاین

  لایسنس شانزده کاناله نرم افزار / تلفن IP پاناسونیک

 16-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key

لایسنس های (کلید فعال سازی) گوشیهای سیپ (SIP)

SIP Software Activation Key

  KX-NCS4701

خرید آنلاین

  لایسنس یک کاناله تلفن ( SIP ) سیپ

          

          

         

 1-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS4704

خرید آنلاین

  لایسنس چهار کاناله تلفن ( SIP ) سیپ

 4-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS4708

خرید آنلاین

  لایسنس هشت کاناله تلفن ( SIP ) سیپ

 8-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS4716

خرید آنلاین

  لایسنس شانزاده کاناله تلفن ( SIP ) سیپ

 16-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS3701

خرید آنلاین

  لایسنس یک کاناله تلفن ( SIP ) سیپ

 1-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS3704

خرید آنلاین

  لایسنس چهار کاناله تلفن ( SIP ) سیپ

 4-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS3708

خرید آنلاین

  لایسنس هشت کاناله تلفن ( SIP ) سیپ

 8-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

  KX-NCS3716

خرید آنلاین

  لایسنس شانزاده کاناله تلفن ( SIP ) سیپ

 16-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key

لایسنس های (کلید فعال سازی) ارتقای برنامه ای

Software Upgrade to Enhanced Version

  KX-NCS4910

خرید آنلاین

لایسنس ارتقای برنامه ای

         

          

 Activation Key for Software Upgrade to Enhanced Version

  KX-NCS4950

خرید آنلاین

  لایسنس ارتقای برنامه ای

 Activation Key for Software Upgrade to Enhanced Version

  KX-NCS3910

خرید آنلاین

  لایسنس ارتقای برنامه ای

 Activation Key for Software Upgrade to Enhanced Version

لایسنس های (کلید فعال سازی) نرم افزار  CA  ورژن ساده

CA Basic , Software Activation Key

  KX-NCS2101

خرید آنلاین

لایسنس CA ورژن ساده برای یک کاربر

         

          

        

        

  Activation Key for CA Basic for 1 User

  KX-NCS2105

خرید آنلاین

  لایسنس CA ورژن ساده برای پنج کاربر

  Activation Key for CA Basic for 5 User

  KX-NCS2110

خرید آنلاین

  لایسنس CA ورژن ساده برای ده کاربر

  Activation Key for CA Basic for 10 User

  KX-NCS2140

خرید آنلاین

  لایسنس CA ورژن ساده برای چهل کاربر

  Activation Key for CA Basic for 40 User

  KX-NCS2149

خرید آنلاین

  لایسنس CA ورژن ساده برای 128 کاربر

  Activation Key for CA Basic for 128 User

لایسنس های (کلید فعال سازی) نرم افزار  CA  ورژن پیشرفته

CA Pro , Software Activation Key

  KX-NCS2201

خرید آنلاین

لایسنس CA ورژن پیشرفته برای یک کاربر

         

         

        

         

           

  Activation Key for CA Pro for 1 User

  KX-NCS2205

خرید آنلاین

  لایسنس CA ورژن پیشرفته برای پنج کاربر

  Activation Key for CA Pro for 5 User

  KX-NCS2210

خرید آنلاین

  لایسنس CA ورژن پیشرفته برای ده کاربر

  Activation Key for CA Pro for 10 User

  KX-NCS2240

خرید آنلاین

  لایسنس CA ورژن پیشرفته برای چهل کاربر

  Activation Key for CA Pro for 40 User

  KX-NCS2249

خرید آنلاین

  لایسنس CA ورژن پیشرفته برای 128 کاربر

  Activation Key for CA Pro for 128 User

لایسنس های (کلید فعال سازی) نرم افزار  CA  ورژن مانیتورینگ

CA Pro , Software Activation Key

  KX-NCS2301

خرید آنلاین

  لایسنس CA مانیتورینگ یک کاناله برای سوپروایزر یک گروه داخلی

  Activation Key for CA ACD Monitor for 1 ICD Supervisor

لایسنس های (کلید فعال سازی) نرم افزار  CA  ورژن کنسولی

CA Console , Software Activation Key

  KX-NCS2401

خرید آنلاین

  لایسنس CA کنسولی یک کاناله

  Activation Key for CA Console 1 user

لایسنس های (کلید فعال سازی) نرم افزار  CA  ورژن شبکه ای

CA Network, Software Activation Key

  KX-NCS2901

خرید آنلاین

  لایسنس CA شبکه ای برای یک کاربر

  Activation Key for CA Network 1 user

  KX-NCS2905

خرید آنلاین

  لایسنس CA شبکه ای برای پنج کاربر

  Activation Key for CA Network 5 user

  KX-NCS2910

خرید آنلاین

  لایسنس CA شبکه ای برای ده کاربر

  Activation Key for CA Network 10 user

  KX-NCS2940

خرید آنلاین

  لایسنس CA شبکه ای برای چهل کاربر

  Activation Key for CA Network 40 user

  KX-NCS2949

خرید آنلاین

  لایسنس CA شبکه ای برای 128 کاربر

  Activation Key for CA Network 128 user

لایسنس مورد نیاز شبکه

  KX-NCS2010

خرید آنلاین

  لایسنس مورد نیاز شبکه

  CA-Thin Client License ; Supports Microsoft Windows and Citrix XenApps Terminal Server environment. (Note: 1 license is required per CA Server).

  KX-NCS2020

خرید آنلاین

  لایسنس مورد نیاز شبکه

  CA CSTA Multiplexer License ; CSTA Multiplexer is a middleware software that allows multiple CTI applications including 3rd party vendor applications to connect and run simultaneously on the same communication platform. CSTA Multiplexer may be installed and run together on the same computer hardware as the Communication Assistant (CA) Server.

* امکان موجود نبودن بعضی از لایسنسهای بالا در داخل کشور امری طبیعی است.

* با تغییرات ورژن، امکان تغییر توضیحات بالا خیلی زیاد میباشد.

* امکان تغییر اطلاعات بالا بدون هیچ اطلاعی وجود دارد.

ناموجود

مدل

توضیحات

لایسنس KX-NSE101

لایسنس تک کاربر برای موبایل (Activation Key for Mobile Extension for 1 User)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSE105

لایسنس 5 کاربر برای موبایل (Activation Key for Mobile Extension for 5 User)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSE110

لایسنس 10 کاربر برای موبایل (Activation Key for Mobile Extension for 10 User)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSE120

لایسنس 20 کاربر برای موبایل (Activation Key for Mobile Extension for 20 User)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM102

لایسنس ترانک 2 کانال (Channel IP Trunk Activation Key)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM104

لایسنس ترانک 2 کانال (Channel IP Trunk Activation Key)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM108

لایسنس ترانک 8 کانال (Channel IP Trunk Activation Key)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM116

لایسنس ترانک 16 کانال (Channel IP Trunk Activation Key)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM201

لایسنس تلفنهای اختصاصی همراه با SOFT PHONE یک کاربر

((Channel IP Softphone / IP Proprietary Telephone Activation Key(20 IPSoftphone/IP PT)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM205

لایسنس تلفنهای اختصاصی همراه با SOFT PHONE ، پنج کاربر

((Channel IP Softphone / IP Proprietary Telephone Activation Key(5 IPSoftphone/IP PT)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM210

لایسنس تلفنهای اختصاصی همراه با SOFT PHONE ، ده کاربر

((Channel IP Softphone / IP Proprietary Telephone Activation Key(10 IPSoftphone/IP PT)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM220

لایسنس تلفنهای اختصاصی همراه با SOFT PHONE ، بیست کاربر

((Channel IP Softphone / IP Proprietary Telephone Activation Key(20 IPSoftphone/IP PT)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM501

لایسنس 1 کانال تلفن های اختصاصی پاناسونیک ((Channel IP Proprietary Telephone Activation Key(1 IP PT)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM505

لایسنس 5 کانال تلفن های اختصاصی پاناسونیک ((Channel IP Proprietary Telephone Activation Key(5 IP PT)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM510

لایسنس 10 کانال تلفن های اختصاصی پاناسونیک ((Channel IP Proprietary Telephone Activation Key(10 IP PT)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM520

لایسنس 20 کانال تلفن های اختصاصی پاناسونیک ((Channel IP Proprietary Telephone Activation Key(20 IP PT)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM701

لایسنس 1 کانال تلفن های سیپ ((Channel SIP Extension Activation Key(1 SIP Extension)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM705

لایسنس 5 کانال تلفن های سیپ ((Channel SIP Extension Activation Key(5 SIP Extension)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM710

لایسنس10 کانال تلفن های سیپ ((Channel SIP Extension Activation Key(10 SIP Extension)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSM720

لایسنس 20 کانال تلفن های سیپ ((Channel SIP Extension Activation Key(20 SIP Extension)

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSN002

Activation Key for QSIG Networking

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU002

ادمین لایسنس ضبط مکالمات، Activation Key for Two-way Recording Control

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU003

لایسنس تهیه بک آپ ، (Activation Key for Message Backup (Message Backup

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU102

(Channel Unified Messaging Activation Key (2 UM Port

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU104

(Channel Unified Messaging Activation Key (4 UM Port

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU201

(Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for 1 User (UM/E-mail 1 User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU205

(Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for 5 User (UM/E-mail 5 User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU210

(Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for 10 User (UM/E-mail 10 User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU220

(Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for 20 User (UM/E-mail 20 User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU299

(Activation Key for Unified Messaging E-mail Notification for all User (UM/E-mail all User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU301

لایسنس ضبط مکالمات برای 1 کاربر،  (Activation Key for Two-way Recording for 1 User (2Way REC 1 User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU305

لایسنس ضبط مکالمات برای 5 کاربر،  (Activation Key for Two-way Recording for 5 User (2Way REC 5 User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU310

لایسنس ضبط مکالمات برای 10 کاربر،  (Activation Key for Two-way Recording for 10 User (2Way REC 10 User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU320

لایسنس ضبط مکالمات برای 20 کاربر،  (Activation Key for Two-way Recording for 20 User (2Way REC 20 User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSU399

 لایسنس ضبط مکالمات برای تمامی کاربر،  (Activation Key for Two-way Recording for All User (2Way REC All User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSA010

دستیار نرم افزار، (Activation Key for CA Thin Client Server Connection (CA Thin Client

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSA020

(Activation Key for Multiple CSTA Connection (CSTA Multiplexer

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSA201

(Activation Key for CA PRO for 1 User (CA Pro 1 User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSA205

(Activation Key for CA PRO for 5 User (CA Pro 5 User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSA210

(Activation Key for CA PRO for 10 User (CA Pro 10 User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSA240

(Activation Key for CA PRO for 40 User (CA Pro 40 User

خرید آنلاین

لایسنس KX-NSA249

(Activation Key for CA PRO for 128 User (CA Pro 128 User

خرید آنلاین

]]>

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لایسنس(کلید فعال سازی) پاناسونیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    بستن
    مقایسه
    سبد خرید